Październik 18 2018 14:29:26
Nawigacja
Harmonogram naboru
Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu
rekrutacyjnym
1Złożenie podania do szkoły7.05 – 11.06. 2018 r.
Złożenie podania do szkoły ponadgimnazjalnej sportowej lub szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym7.05 – 11.05.2018 r.
2Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowegodo 31.05.2018 r.
3Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznejdo 4.06.2018 r.
4Dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego22 – 26.06.2018 r.
do godz. 15.00
5Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną podań i dokumentów7.05 – 27.06.2018 r.
6Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 29.06.2018 r.
do godz. 10.00
7Dostarczenie przez rodzica lub kandydata pełnoletniego brakujących dokumentów, o ile nie zostały złożone wcześniej29.06 – 6.07.2018 r.
8Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych9.07.2018 r.
do godz. 10.00
27,152 unikalne wizyty PA